Informacje
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Węzeł Pelplin Autostrada A-1 w budowie. Wiosna 2008    fot. Archiwum UMiG Pelplin
Stowarzyszenie Samorządowe Autostrady A1 powstało w wyniku konferencji założycielskiej w pierwszej połowie 1998 roku. Członkami SSA A1 są gminy województwa pomorskiego, kujawsko – pomorskiego oraz  łódzkiego przez które przebiegać będzie (bądź już przebiega) autostrada A-1. Aby obejrzeć spis i opis członków stowarzyszenia zapraszamy do działu „Członkowie”.

Stowarzyszeniu przewodniczy siedmioosobowy Zarząd, na którego czele stoi Prezes Patryk Demski- Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. Pełna lista członków Zarządu SGPNRBA A-1 znajduje się w dziale „Zarząd”.l

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Pelplinie. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w dziale „Kontakt”.

SSA A1 
posiada osobowość prawną i jest dobrowolną organizacją miast i gmin oraz innych podmiotów zainteresowanych profilem działalności Stowarzyszenia. Jako swój statutowy cel uznaje współdziałanie gmin oraz innych podmiotów przy realizacji budowy autostrady A-1 i infrastruktury związanej z tym zadaniem, a także przeciwdziałanie negatywnym skutkom budowy.

Przez ostatnie 10 lat swojego istnienia do swoich podstawowych celów SSA A1 zalicza przede wszystkim:

  • podejmowanie wspólnych działań w zakresie inicjowania najlepszych rozwiązań w celu wykorzystania lokalnej siły roboczej i potencjału gospodarczego,
  • promocja rozwiązań na rzecz realizacji inwestycji proekologicznych, oraz przekazywania informacji i doświadczeń związanych z przebiegiem budowy autostrady,
  • zajęcie wspólnego stanowiska w istotnych sprawach związanych z budową infrastruktury, wymianą doświadczeń oraz wyrażanie wspólnego stanowiska w ważnych sprawach zawiązanych z budową autostrady wobec organów władzy i administracji publicznej, inwestora oraz wykonawców,
  • udzielanie pomocy członkom w celu ochrony ich uzasadnionych interesów.

Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM