CzłonkowieGmina Starogard Gdański
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Wójt Gminy Starogard Gdański
Stanisław Połom

Adres
Urząd Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański

www.starogardgd.ug.pl


Gmina Starogard Gdański jest gminą wiejską położoną w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w powiecie starogardzkim, na pograniczu Borów Tucholskich. Stanowi integralną część Kociewia i otacza swoim terenem stolicę regionu, 50-tysięczne miasto Starogard Gdański. Obszar 196 km 2 zamieszkuje ponad 13 tys. osób.

Obecny kształt geomorfologiczny tym terenom nadało zlodowacenie bałtyckie. Do podstawowych form ukształtowania powierzchni należą: wysoczyzny polodowcowe, wzgórza morenowe, rynny jeziorne, a niekiedy pola sandrowe. Niebagatelny wpływ na krajobraz ma dolina rzeki Wierzycy. Rzeka tworzy liczne meandry i wielokrotnie zmienia bieg, tworząc przełomy, na przykład w Barchnowach i koło Klonówki. Szczególnie urokliwa jest w okolicach Okola i Żabna, gdzie płynie w otoczeniu stromych, wysokich brzegów ukształtowanych w piękne parowy.

Ważny element krajobrazu, a równocześnie nieocenione bogactwo stanowią jeziora. Są one różnej wielkości i pochodzenia, z przewagą głębokich zbiorników rynnowych. Do najciekawszych zaliczają się: Sumińskie (98 ha), Płaczewskie (43 ha), Zduńskie (42 ha), Szpęgawskie (38 ha) i Staroleskie (15 ha). Te piękne perły kociewskiego krajobrazu mają dużą wartość dla turystyki i rekreacji.

Jest terenem bogatym w lasy, które decydują o czystym powietrzu oraz zapewniają doskonałe warunki do wypoczynku w upragnionej ciszy i spokoju. Największym i najciekawszym krajobrazowo kompleksem leśnym jest Las Szpęgawski, w którym dominuje sosna, choć nie brak świerków, grabów, buków czy nawet dębów.

Warto zobaczyć

- Kościół św. Barbary w Kokoszkowach,
- Dwór w Rokocinie,
- Dwór w Suminie,
- Kościół św. Katarzyny w Klonówce.
 


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM