CzłonkowieGmina Skórcz
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

  Wójt Gminy Skórcz
Sławomir Czechowski

Adres
Urząd Gminy w Skórczu
Dworcowa 6
83-220 Skórcz

www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/skorcz

Gmina Skórcz jest gminą wiejską położoną w południowej części województwa pomorskiego na obszarze Kociewia Polnego. Południowa część gminy umiejscowiona jest na północno – wschodnim skraju Borów Tucholskich.
Obszar Gminy według podziału regionalnego należy do mezoregionu Pojezierza Starogardzkiego, makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego oraz mezoregionu Borów Tucholskich, makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego.

Ponad powierzchnię dennomorenową wznoszą się liczne wzniesienia czołowomorenowe, które swoją kulminację mają na zachodzie gminy osiągając wysokości 110,0 – 117,5 m npm oraz zdecydowanie niższe na wschodzie gminy 70,0 – 90,0 m npm.

Obszar gminy leży prawie w całości w systemie rzecznym Wierzycy, reprezentowanym przez zlewnię Węgiermucy płynącej przez centrum i zlewnię Janki. Zachodnie krańce gminy należą do zlewni bezpośredniej Wdy. Największą rzeką w Gminie jest Węgiermuca o długości 35,5 km, wypływająca z Jeziora Czarnoleskiego. Największym. zbiornikiem wodnym w gminie Skórcz jest Jezioro Czarnolaskie o powierzchni 47,0 ha. Znaczne mniejsze jest jezioro Mieliczki o powierzchni 2,3 ha.Gmina graniczy od północy z Gminą Bobowo, od wschodu z Gminą Morzeszczyn, od południowego wschodu z Gminą Smętowo, od południa z Gminą Osiek i od zachodu z Gminą Lubichowo.

Warto zobaczyć
- Gotycki kościół pod wezwaniem. Wszystkich Świętych,
- Kościół w Barłożnie oraz Pączewie,
- Kościół i pałac z 1874 wraz z parkiem dworskim w Czarnymlesie.


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM