CzłonkowieGmina Pszczółki
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Wójt Gminy Pszczółki
Hanna Brejewo

Adres
Urząd Gminy w Pszczółkach
Pomorska 18
83-032 Pszczółki

www.pszczolki.pl


Gmina Pszczółki położona jest we wschodniej części województwa pomorskiego, na południu Powiatu Gdańskiego. Graniczy ona z gminą Trąbki Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchym Dębem oraz z Tczewem. Pszczółki leżą na pograniczu wysoczyzny morenowej, należącej do Pojezierza Starogardzkiego oraz obszaru delty Wisły i Żuław Wiślanych. Gmina zajmuje powierzchnię blisko 50 km2 i liczy ponad 7 tysięcy mieszkańców.

Przez gminę biegną główne międzyregionalne ciągi komunikacyjne aglomeracji trójmiejskiej wraz z portami morskimi oraz lokalne, biegnące z miast leżących na południe od Gdańska. Komunikację lokalną zapewniają linie autobusowe i kolejowe. Infrastruktura techniczna jest dobrze rozwinięta, teren gminy zaopatrywany jest w wodę z własnych ujęć, a rozbudowana sieć kanalizacyjna zapewnia odprowadzenie ścieków do oczyszczali, która jest w stanie zagwarantować obsługę wszystkim mieszkańcom i inwestorom.

Gmina Pszczółki jest gminą rolniczo-przemysłową. Stanowi ona zaplecze w zaopatrzeniu dla aglomeracji trójmiejskiej. Na jej terenie znajdują się zarówno niewielkie gospodarstwa ogrodnicze jak i duże specjalizujące się w towarowej produkcji rolniczej. Na terenie gminy działa również ponad 200 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność usługową i handlową. (cześć północno-zachodnia). W swych granicach gmina ma piękne tereny zielone, łąki i lasy. Bogactwa naturalne gminy to głównie surowce budowlane: kruszywo, żwir, piasek i złoża kredy. Gmina Pszczółki słynie również z pszczelarstwa, które stanowi ważny element lokalnych tradycji.

Warto zobaczyć
- Domy podcieniowe w Różynach i Kolniku,
- Zespół pałacowy w Żelisławkach,
- Kościół p. w. Świętego Wawrzyńca w Różynach.


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM