CzłonkowieGmina Nowe
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Burmistrz Gminy Nowe
Czesław Woliński

Adres
Urząd Gminy Nowe
Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe

www.gminanowe.pl


Gmina Nowe to gmina miejsko-wiejska w województwie kujawko-pomorskim, w powiecie świeckim. Siedzibą obejmującej obszar niemal 107 km2 gminy jest miasto Nowe. Niewielka, miejscowość, malowniczo położona na wysokim brzegu Wisły, na granicy Pojezierza Starogardzkiego i Borów Tucholskich. Pod względem etniczno-kulturowym gmina ta należy do Kociewia.

Warunki fizycznogeograficzne gminy zdeterminowane są jej położeniem w obrębie 3 wyraźnie odróżniających się jednostek krajobrazowych: mezoregionu Pojezierza Starogardzkiego, Borów Tucholskich i Doliny Kwidzyńskiej. Rzeźba gminy urozmaicona jest znaczną ilością zagłębień i rynien polodowcowych, częściowo wypełnionych jeziorami, a znaczne zalesienie terenu powoduje, iż krajobraz ma typowy pojezierny charakter.

Charakterystycznym elementem gminy są wydmy. Wschodnia część tego terenu leży w dolinie Wisły wyraźnie odcinającej się od wysoczyzny stromą skarpa o wysokościach względnych dochodzących do 60 m. Rzeźba doliny jest równa, a jej dno leży na wysokości 15-40 m npm. Największym jeziorem jest jezioro Łąkosz. Lasy w gminie nowe stanowią 26,6% powierzchni, porastają przede wszystkim zachodnią część gminy.

Warto zobaczyć
- Założenie dworsko-pałacowe w Kończycach,
- Chaty drewniane w Mątawach,
- Kościół poklasztorny w Nowem,
- Kaplica cmentarna p.w. św. Jerzego,
- Zamek Nowe,
- Mury obronne Fara p.w. św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM