CzłonkowieGmina Morzeszczyn
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Wójt Gminy Morzeszczyn
Piotr Laniecki

Adres
Urząd Gminy Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn

www.morzeszczyn.pl


Gmina Morzeszczyn położona jest w południowej część woj. Pomorskiego ok. 76 km od stolicy regionu – Gdańska, ok. 42 km od stolicy powiatu – Tczewa. Teren graniczy administracyjnie z następującymi gminami: od zachodu z gminą Bobowo, od północy z gminą Pelplin, od wschodu z gminą Gniew, a od południa z gminą Smętowo Graniczne. W skład gminy wchodzi 11 sołectw: Borkowo, Dzierżążno, Gąsiorki, Gętomie, Kierwałd, Królów Las, Lipia Góra, Majewo, Morzeszczyn, Nowa Cerkiew, Rzeżęcin. Ilość mieszkańców gminy oscyluje w granicach 3870 osób.

Powierzchnia gminy wynosi 91,24 km kw. Z czego ponad 72 % stanowią użytki rolne, 18 % grunty leśne, 10 % grunty zabudowane, nieużytki, wody płynące, małe jeziora. Geograficznie gmina położona jest w obrębie Pojezierza Starogardzkiego w zasięgu zlewni rzeki Wierzycy i jej dopływu rzeki Janki. Północno – wschodnia część położona jest w obrębie „Gniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”.Gmina posiada korzystne położenie w stosunku do głównych szlaków komunikacyjnych województwa. Podstawowe powiązania realizowane są przez drogę wojewódzką nr 234 łączącą Gniew z drogą krajową nr 1 oraz Skórcz z drogą krajową nr 222. W układzie lokalnym istnieją również dogodne powiązania drogowe z gminami ościennymi tj. gminą Pelplin, Bobowo.

Gmina posiada również dobre warunki obsługi transportem kolejowym. Przez jej teren osiowo przebiega magistralna linia kolejowa Śląsk - Gdańsk Porty z przystankami osobowymi obsługującymi obszar gminy w miejscowościach Majewo, Morzeszczyn i Kulice. Przez teren gminy przebiegać będzie odcinek Sekcji 4 autostrady A1. Pierwsze prace ziemne rozpoczeły się tu wczesną wiosną 2006 r. Ich postepy można obserwować między innymi tuż za miejscowością Borkowo, gdzie powstaje obiekt mostowy. Dzięki niemu przecinająca trasę autostrady droga wojewódzka nr 234 zostanie przełożona górą. Najbliższe gminie węzły komunikacyjne, gdzie kierowcy będą mogli zjechać bądź wjechać na autostradę, znajdować się będą w Pelplinie.

Warto zobaczyć
- Kościół w Nowej Cerkwi,
- Pomnik Męczeństwa 1939 – 1945,
- Kościół w Dzierżążnie,
- Dworek w Lipiej Górze,
- Tajemnicza wieża w Gąsiorkach,
- Zespół młyński w Pile.


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM