CzłonkowieGmina Chełmża
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarniecki

Adres
Urząd Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

www.gminachelmza.pl


M
iasto Chełmżę otaczają ziemie gminy o tej samej nazwie. Jej obszar zajmuje 179km2 na których znajduje się 40 wsi z ludnością liczącą ponad 10000 mieszkańców.
Gmina ma charakter rolniczy. Wiele gospodarstw prezentuje wysoki poziom produkcji i wysoką kulturę rolną. Obok będących w przewadze gospodarstw indywidualnych, prosperują również grupy producenckie. Rolnictwo uzupełniane jest przez działające na terenie gminy podmioty gospodarcze w branżach: meblarskiej, budowniczej, produkcji okien oraz handlu materiałami budowlanymi.

Oś komunikacyjną gminy stanowią krzyżujące się tu drogowe i kolejowe linie biegnące z Torunia na Wybrzeże oraz z Bydgoszczy ku Mazurom, uzupełniane przez dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych. Atrakcyjność terenu podnoszą jego walory turystyczno-rekreacyjne. Znajdujące się na terenie gminy jeziora stanowią możliwość rozwoju bazy wypoczynkowej, sportów wędkarskich i wodnych. Dodatkowo sprzyjają temu architektoniczne i przyrodnicze zabytki czy interesujące wykopaliska.


Zabytki
- Dawny kościół katedralny Św. Trójcy (obecnie konkatedra),
- Kościół. Św. Mikołaja,
- Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej w Chełmży,
- Kaplica Kalksteinów,
- Kaplica rodziny Zawiszów Czarnych w Chełmży.


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM