CzłonkowieGmina Waganiec
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Wójt Gminy Waganiec
Piotr Marciniak

Adres
Urząd Gminy Waganiec
ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec

www.ugwaganiec.pl/

Gmina Waganiec obejmuje obszar o powierzchni 54 km 2 w południowo – wschodniej części powiatu aleksandrowskiego w województwie Kujawsko – Pomorskim w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Ciechocińskiej wchodzącej w skład Doliny Eberswaldzko – Toruńskiej. W części wschodniej granicę  gminy stanowi rzeka Wisła z przepiękną linią brzegową.  

G
mina Waganiec jest Gminą  typowo rolniczą, gdzie użytki rolne i lasy stanowią ponad 90% powierzchni, przy czym przeważają tu gleby średniej jakości klasy IV. Czysta woda z ujęć głębinowych oraz przepiękne tereny nadwiślańskie mogą zachęcać  do rozwoju bazy turystycznej .
 


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM