CzłonkowieGmina Choceń
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

Adres
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń

www.chocen.pl

Gmina Choceń  usytuowana  jest w woj. kujawsko – pomorskim  w  powiecie włocławskim. Cechą charakterystyczną Gminy jest duże bogactwo jezior. Zajmują one łączną powierzchnię około 343 ha. Stawia to gminę w gronie najbardziej zasobnych w wody powierzchniowe gmin powiatu.

Pod względem fizyczno – geograficznym gmina Choceń położona jest na obszarze Pojezierza Wielkopolsko – Kujawskiego, natomiast pod względem geomorfologicznym leży na obszarze Wysoczyzny Kujawskiej. Ważnym elementem hydrograficznym gminy Choceń są malowniczo położone jeziora. Największym z nich jest jezioro Borzymowskie zajmujące powierzchnię ponad 200 ha. Poza tym na terenie gminy znajdują się jeziora Ługowskie i Krukowskie, a także jezioro Szczutkowskie otoczone lasami spełniające rolę zbiornika rekreacyjnego.
 


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM