CzłonkowieGmina Kowal
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Wójt Gminy Kowal
Stanisław Adamczyk

Adres
Urząd Gminy w Kowalu
ul. Piwna 33
87-820 Kowal

www.gminakowal.pl

Gmina Kowal to gmina  wiejska usytuowana w województwie  kujawsko-pomorskim, powiecie  włocławskim. Obszar leżący w granicach gminy charakteryzuje się ciekawą i zróżnicowaną budową geomorfologiczną, która przyczyniła się do zróżnicowania szaty roślinnej i występujących tutaj gatunków zwierząt. Gmina Kowal położona jest na granicy dwóch jednostek geomorfologicznych. Część południową i środkową gminy zajmuje tzw. Pojezierze Chodeckie, będące wysoczyzną morenową z licznymi pagórkami moreny czołowej, jeziorami i rzeką Lubieńką. Część północna, tzw. Równina Kujawska to równinna wysoczyzna morenowa.

Na spragnionych spokoju i naturalnego piękna turystów czekają czyste jeziora, szlaki turystyczne (piesze, rowerowe i konne) a także zabytki świadczące o dziedzictwie kulturalnym regionu.

Warto zobaczyć
- Kaplica (kościółek drewniany) p.w. Św. Marka w Nakonowie,
- Dworek w Unisławicach,
- Dzwonnica przy kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Grabkowie,
- Pałac w Więsławicach.


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM