A-1
Stowarzyszenie Samorządowe Autostrady A-1

2010-07-06 - Gmina Lubanie

Wójt Gminy Lubanie
Sławomir Piernikowski

Adres
Urząd Gminy
87-732 Lubanie

www.lubanie.com

Gmina Lubanie leży w północno - zachodniej części województwa kujawsko - pomorskiego i wchodzi w skład  powiatu włocławskiego. Od północy i zachodu gmina graniczy z gminami powiatu aleksandrowskiego, od południa z miastem Włocławek i gminą Brześć Kujawski, natomiast wschodnią, naturalną granicę tworzy rzeka Wisła.

Gminę przecinają ważne arterie komunikacyjne, z których najważniejsze to droga krajowa nr 1 i trakcja kolejowa, a dogodne połączenia umożliwiają bezproblemowy dojazd nie tylko do miejscowości ościennych, ale do innych w kraju i zagranicy.

Niektóre tereny są wielką atrakcją dla miłośników przyrody. W rejonie rozlewisk rzeki Wisły znajdują się liczne siedliska chronionego ptactwa wodnego, w tym orła bielika, kormorana i innych, rzadkich okazów. Powierzchnia ogólna gminy to 6930 ha, z czego m.in. 4843 ha stanowią użytki rolne, a 1433 ha to lasy i grunty leśne
 
Warto zobaczyć
- Murowany kościół pw. św. Mikołaja.

 


Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Stowarzyszenia Samorządowego Autostrady A-1