A-1
Stowarzyszenie Samorządowe Autostrady A-1

2012-10-04 - Gmina Piątek

Wójt Gminy Pątek
Krzysztof Lisiecki

Adres
Urząd  Gminy  Piątek
ul. Rynek 16
99-120 Piątek

www.gminapiatek.home.pl 

Gmina Piątek zajmuje wschodnią część powiatu łęczyckiego.Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe. Położenie gminy w centrum kraju, na przecięciu dróg z Łęczycy do Łowicza i ze Zgierza do Kutna, w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu europejskim – autostrady A1, która będzie przebiegać przez wschodnie tereny gminy oraz A2 (istniejącej), oraz jej walory środowiskowe czynią ten obszar łatwo dostępnym dla inwestorów oraz rozwoju turystyki.

Powierzchnia gminy wynosi - 133,3 km2 . Pod względem administracyjnym gmina należy do powiatu łęczyckiego, województwa łódzkiego. Podzielona jest na 33 sołectwa. Na terenie gminy wyróżniono 42 wsie.
 

Warto zobaczyć:
- Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy
- Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
- Kościół starokatolicki mariawitów p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

 


Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Stowarzyszenia Samorządowego Autostrady A-1